Kylaverksamhet

Vår verksamhet inom affärsområdet KYLA, har tonvikt på större kylsystem och omfattar i huvudsak följande:

Utredning

 • Energibesparing
 • Värmeåtervinning
 • Riskanalyser
 • Styrsystem
 • Felsökning
 • Anbudsbedömning

Information

 • Driftinstruktion
 • Underhållsinstruktion
 • Felsökningsschema
 • Ammoniakkurser
 • Förfrågningsunderlag

Kontroll

 • Leveranskontroll (besiktning)
 • Funktionskontroll

Konstruktion

 • Kylmedelsystem
 • Rörsystem isbanor

Databeräkningsprogram

 • Kylbehovsberäkning
 • Rördimensionering

Dessa tjänster utförs av Peter Twetman, som har mer än 45 års erfarenhet från omfattande enteprenadarbeten inom kylbranschen.